depl

Pałac Szczepowice

Historia Pałacu

Pierwsze wzmianki o wsi sięgają 1340 roku kiedy to wymieniane były łącznie z Łagiewnikami. W średniowieczu własność – Opalińskich, Mosińskich, Bnińskich i Kościeleckich. Przed 1694 r. Kupił Szczepowice i część Łagiewnik Franciszek Błociszewski z Błociszewa i sprzedał je w 1766 r. Antoniemu Skrzetuskiemu. Od ludwika Skrzetuskiego syna Antoniego przejął te włości pułkownik Gabriel Skórzewski z Sępna w 1749 r.

W tym czasie powstał zespół rezydencjonalny składający się z pałacu i parku połączony z zespołem folwarcznym oraz kolonią mieszkalną. Od roku 1866 majątek Szczepowice (porthof) należał do Wilhelma Forstmanna i kolejno przechodził w ręce spadkobierców. W 1909 rodzina ta dokonała przebudowy i rozbudowy pałacu. Od 1946 roku właścicielem został skarb państwa Polskiego na podstawie wniosku wojewódzkiego urzędu ziemskiego. Zgodnie z obowiązującym dekretem o reformie rolnej z 1944 r.

Majątek Szczepowice po ustaniu działań wojennych został upaństwowiony i przeszedł we władanie państwowych gospodarstw rolnych. W tym czasie w pałacu zlokalizowano przedszkole, stołówkę pracowniczą, świetlicę oraz część powierzchni przeznaczono na mieszkania dla pracowników.
W roku 1996 właścicielami pałacu Szczepowice została rodzina Piechockich.

Budynek został bardzo pieczołowicie odrestaurowany za co właściciele otrzymali w 2003 r. Nagrodę generalnego konserwatora zabytków. Obecnie w pałacu mieści się ośrodek konferencyjno – szkoleniowy. Zarówno przedwojenni jak i obecni właściciele pałacu pozostają w bliskim kontakcie, a rodzina Forstmannów cieszy się na widok powracającej świetności Pałacu Szczepowice.