depl

Pałac Szczepowice

Zabawy łowieckie i polowania


Pałac mieści się w niedalekim sąsiedztwie obwodu łowieckiego bardzo bogatego w zwierzynę łowną. Wierni zasadom kilkudziesięcioletniej tradycji polskiego łowiectwa, staramy się realizować pasję łowiecką, chroniąc przyrodę ojczystą.

Możemy umożliwić Państwu zarówno polowania indywidualne jak i zbiorowe.
Serdecznie zapraszamy.
Darz Bór

 

I zwierzęta wiedzą dobrze
że natura darzy szczodrze,
tych co piękny las kochają
i zwierzętom pomagają

 

Organizujemy corocznie zabawy łowieckie, bale myśliwskie, na które serdecznie zapraszamy. Urządzamy również jubileusze kół łowieckich.